7 Råd om Fugtkontrol til Kælderopbevaring

Fugt i kælderopbevaringsområdet kan forårsage skade på de genstande, der opbevares der. Genstande lavet af papirmateriale, såsom bøger og billeder, absorberer fugt og bliver beskadiget. Metalgenstande kan ruste. Tøj og tæpper viser tegn på skimmel og mug når de absorberer fugt. For at undgå skader på de genstande, der er opbevaret i kælderen, følg da disse råd fra Fugteksperten.

Isolér Vandrør og Vægge

Fugt kan sive ud fra rørene, der fører til kælderen. Både varmtvands- og koldtvandsrørene skal isoleres med skum for at forhindre kondensering. Kældervæggene bør isoleres for at forhindre fugt i at sive igennem bygningsmaterialerne. Brug damphæmmende stoffer.

Brug en Affugter

Hvis der allerede er fugt i kælderens opbevaringsområde, så brug en god affugter til at fjerne det.

Sørg for Ventilation

Sørg for tilstrækkelig luftcirkulation i kælderopbevaringsområdet. Du kan bruge en ventilator eller åbne et vindue.

Forsegl Skakterne

Fugt kan lække gennem skakterne i klimaanlægget. Alle samlinger i skakterne skal forsegles ved hjælp af et tætningsmiddel.

Sørg for Afløb

Sørg for, at tagrender og afløb er på plads, så regnvandet kan strømme fra huset.

Fundamentdræn

Anbring et fundamentdræn under afløbsplanet og ved siden af fodfæstet. Fundamentdrænet afholder vand fra at løbe mod fundamentvæggen. Læg grus på afløbsrøret.

Fugtsikret Væg

Fundamentvæggen skal være fugtbestandig. Det vil afholde væggen fra at absorbere fugt fra jorden, som siver op gennem små jordgange.